Moduł - Nawożenie podstawowe
0,40 € 0,40 € 0.4 EUR
Moduł umowy o świadczenie usług Agricon
- moduł podstawowy nawożenia agriPORT
- Przechowywanie, retencja i szyfrowana transmisja danych zgodnie z niemieckimi przepisami o ochronie danych osobowych
- Planowanie płodozmianu
- Planowanie nawozów dla kilku okresów planowania
- Tworzenie map wysiewu dla wapna, P, K, Mg
- Eksport map wysiewu do terminali rozsiewających
Obowiązuje tylko razem z aktywną podstawową stawką ryczałtową [106348]
Quality Soil Sampling incl. Analytics [5 ha grid]
38,10 € 38,10 € 38.1 EUR
Quality soil sampling incl. analysis [5ha grid]
- 0 - 20 (10) cm soil depth for arable land (grassland)
- standardised geo-referenced sampling according to VDLUFA standpoint 2015
- Analysis from accredited soil laboratory for pH, P, K, Mg
- Processing according to deadlines agreed individually with the customer
- Delivery of results in paper form and digitally (import-compatible)
incl. presentation of all digital data (field boundary, field name, field number, sample traces, analysis)
incl. clear nutrient maps (from farm overview to individual sample)
Pobieranie prób glebowych [3 ha]
34,70 € 34,70 € 34.7 EUR
Precyzyjne pobieranie prób glebowych wraz z analizą MAKRO [siatka 3 ha]
- głębokość gleby 0 - 30 cm (grunty orne oraz trwałe użytki zielone)
- ilość nakłuć na 1 próbę: 17-25
- standaryzowane pobieranie prób georeferencyjnych zgodne z zapisem GPS
- Analiza z akredytowanego laboratorium glebowego na pH, P, K, Mg
- Realizacja według terminów ustalanych indywidualnie z klientem
- Dostarczanie wyników w formie papierowej i cyfrowej (z możliwością importu)
w tym prezentacja wszystkich danych cyfrowych (granica pola, nazwa pola, numer pola, ślady przejazdu, punkty nakłuć, analiza)
w tym mapy składników odżywczych (od przeglądu gospodarstwa do indywidualnej próbki)
Quality Soil Sampling incl. Analytics [1 ha grid]
31,20 € 31,20 € 31.2 EUR
Quality soil sampling incl. analytics [1ha grid]
- 0 - 20 (10) cm soil depth for arable land (grassland)
- standardised geo-referenced sampling according to VDLUFA standpoint 2015
- Analysis from accredited soil laboratory for pH, P, K, Mg
- Processing according to deadlines agreed individually with the customer
- Delivery of results in paper form and digitally (import-compatible)
incl. presentation of all digital data (field boundary, field name, field number, sample traces, analysis)
incl. clear nutrient maps (from farm overview to individual sample)
Variable Seeding Maps Starter Package
400,00 € 400,00 € 400.0 EUR
Creation of up to 3 seed maps according to customer specifications. Maximum 2 corrections of the maps. All application maps are produced to the best professional standard. Due to the complexity of sowing technology, no guarantee of compatibility can be given.
Pomiar powierzchni pola [hektar]
2,50 € 2,50 € 2.5 EUR
Pomiar powierzchni pola, wspomagane przez GPS - rejestrowanie wielkości obszaru do pobierania próbek gleby za pomocą pojazdu terenowego - rejestracja danych w agriPORT.
Rozliczanie według wydatków.
Nie dotyczy, jeśli klient dostarcza elektroniczne dane obszarowe (plik shape (np. z danych z aplikacji rolniczych)).
Special Analytics Heavy Metals (Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Hg, Zn)
35,00 € 35,00 € 35.0 EUR
Blei, Cadmium, Chrom, Kupfer, Nickel, Quecksilber, Zink
Special Analytics P Release Rate
30,00 € 30,00 € 30.0 EUR
Special Analytics Carbonate (CaCO3)
17,90 € 17,90 € 17.900000000000002 EUR