Service Package Base Fertilization
1800,00 € 1800,00 € 1800.0 EUR
Training included
- central user training for 2 persons
- Agronomic basics - crop management recommendations and measures
- preparation (implementation of master data/basic data for digital data management)

including consulting
- 2 appointments by an Agricon employee
- Introduction of digital and automatically rolling nutrient management
- Creation of a whole farm fertilizer planning for a planning period (P, K, Mg, lime, organics)
- Creation and export of application maps for one planning period

The service package is only valid in connection with [106348] basic flat rate and [106356] basic fertilization module.
Moduł - Nawożenie podstawowe
0,40 € 0,40 € 0.4 EUR
Moduł umowy o świadczenie usług Agricon
- moduł podstawowy nawożenia agriPORT
- Przechowywanie, retencja i szyfrowana transmisja danych zgodnie z niemieckimi przepisami o ochronie danych osobowych
- Planowanie płodozmianu
- Planowanie nawozów dla kilku okresów planowania
- Tworzenie map wysiewu dla wapna, P, K, Mg
- Eksport map wysiewu do terminali rozsiewających
Obowiązuje tylko razem z aktywną podstawową stawką ryczałtową [106348]
Skanowanie gleby (Szerokość ścieżek 25-36 metrów)
11,78 € 11,78 € 11.78 EUR
Utworzenie jednorodnych stref gleby - na podstawie przewodności elektrycznej za pośrednictwem skanera elektromagnetycznego EM38
Przeznaczenie:
- dynamiczna siatka jednorodności wyznaczania rastrów do poboru prób,
- mapa zmienności glebowej, do wykorzystania w celu zmiennego siewu materiału siewnego (opcja).
Soil Scanning [<16 m working width]
15,70 € 15,70 € 15.700000000000001 EUR
- mapping of the heteroginity of soils
- indirect measurement of clay content through electronic conductivty measurements
- basis for dynamic grids for soil samples
Skanowanie gleby [16-24 metry - szerokość robocza]
13,10 € 13,10 € 13.1 EUR
Utworzenie jednorodnych stref gleby - na podstawie przewodności elektrycznej za pośrednictwem skanera elektromagnetycznego EM38
Przeznaczenie:
- dynamiczna siatka jednorodności wyznaczania rastrów do poboru prób,
- mapa zmienności glebowej, do wykorzystania w celu zmiennego siewu materiału siewnego (opcja).
Quality Soil Sampling incl. Analytics [5 ha grid]
38,10 € 38,10 € 38.1 EUR
Quality soil sampling incl. analysis [5ha grid]
- 0 - 20 (10) cm soil depth for arable land (grassland)
- standardised geo-referenced sampling according to VDLUFA standpoint 2015
- Analysis from accredited soil laboratory for pH, P, K, Mg
- Processing according to deadlines agreed individually with the customer
- Delivery of results in paper form and digitally (import-compatible)
incl. presentation of all digital data (field boundary, field name, field number, sample traces, analysis)
incl. clear nutrient maps (from farm overview to individual sample)
Pobieranie prób glebowych [3 ha]
34,70 € 34,70 € 34.7 EUR
Precyzyjne pobieranie prób glebowych wraz z analizą MAKRO [siatka 3 ha]
- głębokość gleby 0 - 30 cm (grunty orne oraz trwałe użytki zielone)
- ilość nakłuć na 1 próbę: 17-25
- standaryzowane pobieranie prób georeferencyjnych zgodne z zapisem GPS
- Analiza z akredytowanego laboratorium glebowego na pH, P, K, Mg
- Realizacja według terminów ustalanych indywidualnie z klientem
- Dostarczanie wyników w formie papierowej i cyfrowej (z możliwością importu)
w tym prezentacja wszystkich danych cyfrowych (granica pola, nazwa pola, numer pola, ślady przejazdu, punkty nakłuć, analiza)
w tym mapy składników odżywczych (od przeglądu gospodarstwa do indywidualnej próbki)
Quality Soil Sampling incl. Analytics [1 ha grid]
31,20 € 31,20 € 31.2 EUR
Quality soil sampling incl. analytics [1ha grid]
- 0 - 20 (10) cm soil depth for arable land (grassland)
- standardised geo-referenced sampling according to VDLUFA standpoint 2015
- Analysis from accredited soil laboratory for pH, P, K, Mg
- Processing according to deadlines agreed individually with the customer
- Delivery of results in paper form and digitally (import-compatible)
incl. presentation of all digital data (field boundary, field name, field number, sample traces, analysis)
incl. clear nutrient maps (from farm overview to individual sample)
Starter Package Base Fertilization II
999,00 € 999,00 € 999.0 EUR
- Precise sampling based on soil differences, on the average in a 1-ha grid
- Laboratory analysis for P, K, Mg, pH value, soil group
- Evaluation: delivery of results in paper and digital form
- Individual fertiliser planning based on the sampling results as well as preparation of spreading maps
- Max. 2 journeys for the technician
- agriPORT Base Fertilization test licence for 6 months
Starter Package Base Fertilization I
1849,00 € 1849,00 € 1849.0 EUR
- Soil Scanner (EM38) up to max. 140 ha at 24 m lane spacing incl. professional creation of sampling zones
- Precise sampling based on soil differences, on average in a 3-ha grid
- Laboratory analysis for P, K, Mg, pH value, soil group
- Evaluation: delivery of results in paper and digital form
- Individual fertiliser planning based on the sampling results as well as preparation of spreading maps
- Max. 4 journeys for the technician
- agriPORT Base Fertilization test licence for 6 months
Variable Seeding Maps Starter Package
250,00 € 250,00 € 250.0 EUR
Creation of up to 3 seed maps according to customer specifications. Maximum 2 corrections of the maps. All application maps are produced to the best professional standard. Due to the complexity of sowing technology, no guarantee of compatibility can be given.
Field Measurement [per hectare]
2,50 € 2,50 € 2.5 EUR
Einfachste GPS-gestützte Erfassung der Flächengröße für die Bodenbeprobung per Geländewagen oder per Digitalisierung im Agriport
Abrechnung nach Aufwand
Entfällt wenn Auftraggeber elektronische Flächendaten (Shape-Datei (z.B. aus Agrarantragsdaten)) zur Verfügung stellt.
Special Analytics Heavy Metals (Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Hg, Zn)
35,00 € 35,00 € 35.0 EUR
Blei, Cadmium, Chrom, Kupfer, Nickel, Quecksilber, Zink
Special Analytics P Release Rate
30,00 € 30,00 € 30.0 EUR
Special Analytics Carbonate (CaCO3)
17,90 € 17,90 € 17.900000000000002 EUR