Agricon Touch 1000 (kompletny zestaw)
3830,00 € 3830,00 € 3830.0 EUR
- Terminal sterujący dla czujnika YARA N-Sensor (połączenie szeregowe)
- Oprogramowanie agriOS, oprogramowanie PF-Box
- Modem 4G GPRS / UMTS / LTE do przesyłania danych i zdalnej obsługi
(Zasięg sieci zapewniany przez operatora sieci komórkowej)
- Odbiornik GPS do rejestracji danych geokodowanych / aplikacji map rozproszonych
- Folia ochronna na ekran
- Uchwyt montażowy, moduł zasilający oraz pełne okablowanie
Pakiet czujników Yara N-Sensor ALS 2 [konstrukcja głowicowa]
29551,00 € 29551,00 € 29551.0 EUR
Pomiar bieżącego pobrania azotu w roślinach uprawnych (zboża, rzepak)
Działanie 24 godziny (wbudowane własne źródło światła) - pomiar bez względu na światło dzienne
Obszar pomiaru 7-8 metrów (w zależności o wysokości montażu urządzenia
Montaż na dachu ciągnika lub opryskiwacza samojezdnego

Pakiet modułów (standard):
- N-Nawożenie - funkcja kontroli agronomicznej dla nawożenia azotowego (pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto ozime, pszenżyto, owies, durum, jęczmień jary, rzepak ozimy, kukurydza, ziemniaki),
- Absolutne Nawożenie Rzepaku,
- Nawożenie docelowe,
- Jesienne skanowanie rzepaku (lub zbóż*) - moduł zapisu pobrania azotu przed zimowym spoczynkiem z funkcją przygotowania map rekomendacji nawozowych (azot) dla I wiosennej dawki.

Standardowe zestaw montażowy lub alternatywny dla ciągnika przeznaczonego do montażu (John Deere, Fendt, Claas)


Delivery time: 12 - 18 weeks from date of order
Pakiet czujników Yara N-Sensor ALS 2 (middle box)
32651,00 € 32651,00 € 32651.0 EUR
Pomiar bieżącego pobrania azotu w roślinach uprawnych (zboża, rzepak)
Działanie 24 godziny (wbudowane własne źródło światła) - pomiar bez względu na światło dzienne
Obszar pomiaru 7-8 metrów (w zależności o wysokości montażu urządzenia
Montaż na dachu ciągnika lub opryskiwacza samojezdnego

Pakiet modułów (standard):
- N-Nawożenie - funkcja kontroli agronomicznej dla nawożenia azotowego (pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto ozime, pszenżyto, owies, durum, jęczmień jary, rzepak ozimy, kukurydza, ziemniaki),
- Absolutne Nawożenie Rzepaku,
- Nawożenie docelowe,
- Jesienne skanowanie rzepaku (lub zbóż*) - moduł zapisu pobrania azotu przed zimowym spoczynkiem z funkcją przygotowania map rekomendacji nawozowych (azot) dla I wiosennej dawki.

Standardowe zestaw montażowy lub alternatywny dla ciągnika przeznaczonego do montażu (John Deere, Fendt, Claas)
Service Package Plant Protection
1800,00 € 1800,00 € 1800.0 EUR
incl. Training
- central user training for 2 persons
- agronomy N Fertilization with the N Sensor
- operation in theory and practice
- data management

incl. Seasonal Advice
- 2 on-site appointments with an Agricon employee
- field inspection and crop assessment
- operation and work with N Sensor and agriPORT

The service package is only valid in conjunction with [106348] Basic package and [106354] Crop Protection Module. After 12 months it automatically changes to the training and maintenance package with annual costs of € 650.
Pakiet serwisowy N-Nawożenie
3300,00 € 3300,00 € 3300.0 EUR
Pakiet serwisowy N-Nawożenie
w tym montaż urządzenia w siedzibie gospodarstwa
- montaż urządzenia na ciągniku lub pojeździe samojezdnym
- montaż terminala agronomicznego i okablowania
- podłączenie i sprawdzenie ustawień komunikacji

w tym szkolenie
- centralne szkolenie użytkowników - 2 osoby
- agronomia N-Nawożenia z czujnikiem N-Sensor
- działanie systemy w teorii i praktyce
- zarządzanie danymi

w tym wizyty sezonowe
- do 4 wizyty w gospodarstwie z pracownikiem Agricon
- lustracja polowa i ocena upraw
- obsługa i praca z N Testerem, N Sensorem i agriPORT

w tym licencja roczna agriPORT (do wyboru) - opcja
- przechowywanie i przegląd map pobrania i wysiewu
- mapy aplikacyjne - jesienne skanowanie upraw
- N-Monitoring (N-Tester)
- obliczenia w odniesieniu do Dyrektywy Azotanowej
- bilans azotu w roku zbioru
- zarządzanie zleceniami

w tym (dostęp do Hotline):
- aktualizacja ustawień oprogramowania i terminala
- wsparcie Agricon Academy
- wsparcie dla zarządzania danymi - agriPORT oraz system N-Sensor
Moduł Bazowy
350,00 € 350,00 € 350.0 EUR
Zawiera moduł: Zarządzanie polami
- Hotline Agricon
- Dostęp zdalny
- Agricon Academy - dostęp
[Cena za rok; minimalny okres obowiązywania umowy: 24 miesiące; okres wypowiedzenia na 3 miesiące przed końcem okresu obowiązywania umowy, w przeciwnym razie automatyczne przedłużenie umowy o 12 miesięcy].
Test AgriDoc with GPS-Logger
100,00 € 100,00 € 100.0 EUR
Our exclusive offer: Test agriDOC without obligation for 100 days for 100 EUR!
- incl. GPS logger
- incl. access to the agriDOC data portal
- incl. support
agriBOX (kompletny zestaw)
3560,00 € 3560,00 € 3560.0 EUR
Mobilny komputer do zastosowania w rolnictwie precyzyjnym
(bez własnego wyświetlacza - dedykowany dla ME Touch 800/1200)
Wbudowany moduł LTE oraz DGPS
Oprogramowanie agriOS oraz Precision Farming Box
agriBOX (CCI) [Complete System]
3560,00 € 3560,00 € 3560.0 EUR
- Embedded Computer für Digital Farming Anwendungen
- vorkonfiguriert nach Kundenbedarf

inkl. Mobilfunkmodul
- LTE Empfang zum vereinfachten Datentransfer und Fernwartung

inkl. GPS Modul und GPS-Antenne
- zur geocodierten Datenaufzeichnung

inkl. agriOS
- direkter Datentransfer von und zu agriPORT
- Fernwartung zur schnellen Hilfe vor Ort
- Profile für verschiedene Arbeiten speicherbar

inkl. Agricon-App
- direkte Anbindung an Terminals
Moduł - Nawożenie podstawowe
0,40 € 0,40 € 0.4 EUR
Moduł umowy o świadczenie usług Agricon
- moduł podstawowy nawożenia agriPORT
- Przechowywanie, retencja i szyfrowana transmisja danych zgodnie z niemieckimi przepisami o ochronie danych osobowych
- Planowanie płodozmianu
- Planowanie nawozów dla kilku okresów planowania
- Tworzenie map wysiewu dla wapna, P, K, Mg
- Eksport map wysiewu do terminali rozsiewających
Obowiązuje tylko razem z aktywną podstawową stawką ryczałtową [106348]
Module Plant Protection
850,00 € 850,00 € 850.0 EUR
- agriPORT PP Licence
- Update PF-Box
- Update agriOS
- Remote Access
incl. SIM Card if needed
only valid in combination with base module
Price per year. Duration: 24 month, Notice period 3 month before end
Moduł - N-Nawożenie
850,00 € 850,00 € 850.0 EUR
- Moduł agriPORT N-Nawożenie
- Aktualizacja PF-BOX
- Aktualizacja agriOS
- Dostęp zdalny
W tym karta SIM (w razie potrzeby).
Obowiązuje tylko w połączeniu z modułem bazowym agriPORT.
Cena za rok. Czas trwania: 24 miesiące, okres wypowiedzenia 3 miesiące przed końcem.
Training N Fertilization for Drivers
300,00 € 300,00 € 300.0 EUR
- agronomic basics
- technology and software
- practical exercises in terminal operation
- data and task management
Training Plant Protection for Drivers
300,00 € 300,00 € 300.0 EUR
- agronomic basics
- technology and software
- practical exercises in terminal operation
- data and task management
Agricon ME Touch 800 (seryjny) Zestaw
1770,00 € 1770,00 € 1770.0 EUR
- Terminal ISOBUS
- Wyświetlacz 8" z ekranem dotykowym
- Wyświetlanie funkcji w oknie głównym i nagłówku
- certyfikowany zgodnie z AEF [odpowiada normie ISOBUS 11783]
- Kompatybilny z App&Go firmy Müller Elektronik

w tym ISOBUS - UT (terminal uniwersalny)
- Wyświetlanie i obsługa urządzeń Isobus
Quality Soil Sampling incl. Analytics [5 ha grid]
38,10 € 38,10 € 38.1 EUR
Quality soil sampling incl. analysis [5ha grid]
- 0 - 20 (10) cm soil depth for arable land (grassland)
- standardised geo-referenced sampling according to VDLUFA standpoint 2015
- Analysis from accredited soil laboratory for pH, P, K, Mg
- Processing according to deadlines agreed individually with the customer
- Delivery of results in paper form and digitally (import-compatible)
incl. presentation of all digital data (field boundary, field name, field number, sample traces, analysis)
incl. clear nutrient maps (from farm overview to individual sample)
Pobieranie prób glebowych [3 ha]
34,70 € 34,70 € 34.7 EUR
Precyzyjne pobieranie prób glebowych wraz z analizą MAKRO [siatka 3 ha]
- głębokość gleby 0 - 30 cm (grunty orne oraz trwałe użytki zielone)
- ilość nakłuć na 1 próbę: 17-25
- standaryzowane pobieranie prób georeferencyjnych zgodne z zapisem GPS
- Analiza z akredytowanego laboratorium glebowego na pH, P, K, Mg
- Realizacja według terminów ustalanych indywidualnie z klientem
- Dostarczanie wyników w formie papierowej i cyfrowej (z możliwością importu)
w tym prezentacja wszystkich danych cyfrowych (granica pola, nazwa pola, numer pola, ślady przejazdu, punkty nakłuć, analiza)
w tym mapy składników odżywczych (od przeglądu gospodarstwa do indywidualnej próbki)
Quality Soil Sampling incl. Analytics [1 ha grid]
31,20 € 31,20 € 31.2 EUR
Quality soil sampling incl. analytics [1ha grid]
- 0 - 20 (10) cm soil depth for arable land (grassland)
- standardised geo-referenced sampling according to VDLUFA standpoint 2015
- Analysis from accredited soil laboratory for pH, P, K, Mg
- Processing according to deadlines agreed individually with the customer
- Delivery of results in paper form and digitally (import-compatible)
incl. presentation of all digital data (field boundary, field name, field number, sample traces, analysis)
incl. clear nutrient maps (from farm overview to individual sample)
Module agriDOC basic
228,00 € 228,00 € 228.0 EUR
Wynajem modułu agriDOC Basic

Zawiera następujące usługi i funkcje:
Rejestrator danych z kartą SIM i dostępem do portalu danych,
Korzystanie z aplikacji agriDOC
Czas trwania 12 miesięcy, każde 19 EUR / miesiąc
Okres wypowiedzenia 3 miesiące przed końcem terminu, w innym przypadku przedłużony
dzierżawa na kolejne 12 miesięcy
Funkcje:
- Aktywny przegląd online wszystkich zalogowanych maszyn, poszczególnych widoków lub grup maszyn
- Wyświetlanie śladów według ostatnich godzin = stan bieżącej pracy dla jednej lub wielu maszyn
- Wybór przedziału czasowego do wyświetlania śladów = przegląd wykonanej pracy w określonym dniu lub w określonym czasie
- Wyświetlanie przestojów maszyn (lokalizacja / czas trwania)
- Tworzenie maszyn i narzędzi specyficznych dla firmy, ważnych dla opcjonalnych modułów dziennik terenowy / ewaluacja
- Transfer granic pola z plików shape, digitalizacja pól dodatkowych
- aplikacja agriDOC -> Wyświetlanie lokalizacji maszyn i aktualnego przebiegu toru
- Korzystanie z aplikacji dla pracowników
Training and maintenance module
650,00 € 650,00 € 650.0 EUR
- Hardwarecheck and sensor calibration on site
- Participation of Driver trainings for 2 persons/ year
Only valid in combination with base module and module N fertilization
Price per year. Duration: 24 month, Notice term: 3 month until end